PDFPrint
Bentel J-424-8Cerber C612

Cerber C51
View Full-Size Image


Cerber C51

( ROEL )

Centrala de efractie cu 5 zone complet programabile + 1 zona "Keyswitch"

Descriere

Cerber C51 este un sistem de avertizare la efracţie cu următoarele facilităţi: operare prin tastatură, monitorizarea bunei funcţionări, memorie de alarme, 1 cod de instalator şi 15 coduri de utilizator.

Cerber C51 este un sistem de alarma, ideal pentru apartamente, case, sedii de firmă. Multiplele facilităţi ale sistemului sunt programabile folosind tastatura sau un calculator cu modem (de ex.: M02) care are instalat pachetul de programe EZComC51.

Centrala anti-efractie este proiectată într-o concepţie modernă, în jurul unui microprocesor RISC. Schema electrică include şi o memorie EEPROM, astfel încât configuraţia programată a centralei se păstrează chiar dacă centrala nu mai este alimentată cu tensiune.

Caracteristicile sistemului anti-efractie

  • 5 zone EOL complet programabile de tip: intrare/ieşire, instantanee, cu urmărire, 24h, 24h foc, 24h sabotaj (tamper), 24h panică, 24h urgenţă medicală, armare/dezarmare prin cheie (keyswitch)
  • 5 zone EOL complet programabile de tip: intrare/ieşire, instantanee, cu urmărire, 24h, 24h foc, 24h sabotaj (tamper), 24h panică, 24h urgenţă medicală, armare/dezarmare prin cheie (keyswitch)
  • 5 zone EOL complet programabile de tip: intrare/ieşire, instantanee, cu urmărire, 24h, 24h foc, 24h sabotaj (tamper), 24h panică, 24h urgenţă medicală, armare/dezarmare prin cheie (keyswitch)
  • ds sds  dsad sda
  • fsdfsd
  • fsdfdsfsdfsdfs

 - 5 zone EOL complet programabile de tip: intrare/ieşire, instantanee, cu urmărire, 24h, 24h foc, 24h sabotaj (tamper), 24h panică, 24h urgenţă medicală, armare/dezarmare prin cheie (keyswitch);
 - programare de la tastatură sau prin EZComC51;
 - 1 cod de instalator;
 - 15 coduri de utilizator programabile, dintre care, ultimul, dacă este folosit, sistemul va înregistra în jurnalul de evenimente un eveniment de tip constrângere, iar dacă centrala va fi conectată la un dispecerat, va transmite acest cod de constrângere şi la dispecerat;
 - opţiuni de Armare rapidă, Perimetrală (STAY ARMING), Perimetrală instantanee (INSTANT STAY ARMING);
 - facilitatea de a permite armarea forţată;
 - protecţie programabilă împotriva resetărilor nedorite la valorile implicite;
 - 8 atribute de zonă, programabile individual, precum şi timp de răspuns al zonelor slectabil individual;
 - opţiune de izolare a zonelor;
 - funcţie clopoţel (chime) ce poate fi activată/dezactivată de utilizator;
 - tip de alarmare pe sirenă programabil: Continuu, Pulsatoriu sau Silenţios, cu durate de alarmare distincte pentru efracţie şi incendiu;
 - timpi de intrare şi ieşire programabili individual;
 - opţional armare/dezarmare prin cheie (keyswitch) de tip momentan sau cu menţinere;
 - 2 ieşiri programabile cu 16 opţiuni, care pot fi: Alarmă cu memorare, Urmărirea stării sistemului (armat/dezarmat), Temporizare intrare, Temporizare ieşire, Avarie, Impuls în caz de avarie linie telefonică, Sirenă auxiliară, Alarmă silenţioasă, Foc, Tamper, Panică, Urgenţă medicală, Monostabil, Puls la armare, Puls la dezarmare, Bistabil;
 - memorie locală de 255 de evenimente care pot fi încărcate şi vizualizate pe calculator cu EZComC51 sau, opţional se transmit la dispecerat;
 - memorie de alarmă pentru primele 9 alarme, afişabilă pe tastatură; � comunicator digital cu raportare la dispecerat in format Ademco Contact ID;
 - coduri de raportare programabile pentru alarmare, restaurare şi izolare a zonelor;
 - restaurarea zonelor programabilă (la �închiderea� zonei, la expirarea timpului de alarmă sau la dezarmare);
 - coduri de raportare programabile pentru Armare/Dezarmare/Ambush în funcţie de codul de utilizator;
 - coduri de raportare programabile pentru situaţii de avarie în sistem: Tensiune scăzută pe acumulator, Revenire tensiune pe acumulator, Lipsă tensiune alternativă, Revenire tensiune alternativă, Sirenă Deconectată (siguranţă scoasă sau arsă), Reconectare sirenă (înlocuire siguranţă), Siguranţă arsă pe ieşirea AUX, Înlocuire siguranţă pe ieşirea AUX, Blocare tastatură;
 - 2 numere de telefon programabile pentru transmisia la dispecerat;
 - monitorizare a stării sistemului, a bateriei şi a tensiunii de reţea;
 - până la 4 tastaturi pot fi cuplate în paralel pe o unitate centrală, prin legare pe 4 fire;
 - protecţie la sabotaj a tastaturii, prin microîntrerupător;
 - LED-uri individuale de stare a zonelor 1-5, cu indicarea stării de ALARMĂ;
 - LED-uri de stare a sistemului: READY, SYSTEM, BYPASS, ARMED;
 - centrala transmite pe linie telefonică sau raportează la interogare prin sunete de sinteză ALARMĂ sau LIPSĂ TENSIUNE REŢEA 220Vca (AC Loss);
 - 4 numere de telefon programabile pentru raportare prin sunete de sinteză;
 - interogare pe linia telefonică, de la distanţă, pentru aflarea stării sistemului (armat/dezarmat/alarmă/lipsă tensiune reţea 220Vca, etc.);
 - limitarea curentului de încărcare a bateriei tampon (200mA);
 - permite mai multe operaţii de Up/download (de programare cu calculatorul care are instalat pachetul de programe EZComC51):
      - încărcarea parametrilor centralei în calculator (de fapt în pachetul de programe EZComC51)
      - operaţie denumită upload;
      - descărcarea parametrilor de programare din EZComC51 în centrală - operaţie denumită download;
      - încărcarea fişierului de evenimente din centrală în software-ul EZComC51;
      - Programarea datei şi orei sistemului cu EZComC51;
      - Armare/Dezarmare cu EZComC51;
      - Izolarea zonelor cu EZComC51;
      - Activarea/dezactivarea ieşirilor PGM definite ca monostabil sau bistabil cu EZComC51.

Specificatii sistem alarma

 Alimentare:
 - acumulator 12V/5Ah;
 - transformator de 18Vac/20VA;
 - consum de curent în stand-by:
      - centrală: 50mA;
      - tastatură: 12mA;
 - capabilitate de curent pe sursa auxiliară (+AUX) : maxim 0,5A, cu protecţie prin sigurnaţă fuzibilă.
 Intrări:
 - 5 zone complet programabile, cu rezistenţă EOL de valoare 2K2;
 Ieşiri ale plăcii de bază:
 - 2 ieşiri de tip open-collector cu comandă spre masă (tranzistoare NPN), consum max. 50mA;
 - 1 ieşire pentru comanda sirenei de tip open-collector cu comandă la (+) (tranzistor PNP), capabilitate de curent - maxim 1A, cu protecţie prin siguranţă fuzibilă.


 Notă: Capabilitatea de curent şi protecţiile pentru sursa auxiliară (+AUX) şi pentru ieşirea pentru comanda sirenei (+BELL) sunt valabile numai dacă centrala este alimentată atât de la reţeaua de 220Vca, cât şi de la bateria tampon.