top of page

Politica de confidentialitate

Politică de confidențialitate SC PRORAD SERVICE SRL

Politica de confidențialitate are drept scop furnizarea de informații cu privire la colectarea, utilizarea și divulgarea către terți a datelor cu caracter personal de către SC PRORAD SERVICE SRL, o societate romana, cu sediul social în Suceava, Str. Rulmentului, Nr. 5, Bl. 2, Sc. B, Ap. 4, Cod postal 720263, jud. Suceava, România, înregistrată la Registrul Comerțului în conformitate cu J33/1863/1993 cod unic de înregistrare RO 4923289 denumită în continuare “PRORAD SERVICE“.

 

Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Prin urmare, ne străduim să vă procesăm datele personale în conformitate cu principiile stabilite în legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (“GDPR“). Datele personale reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, iar o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici fizici, psihologici, mentali, identitate economică, culturală sau socială.

Această politică de confidențialitate se referă la datele personale ale clienților, furnizorilor, partenerilor noștri de afaceri,  altor persoane care ne contactează și care ne vizitează și ale reprezentanților acestora, potențiali colaboratori și colaboratori și se aplică datelor colectate prin intermediul site-ului nostru:  www.prorad.ro precum și tuturor altor date cu caracter personal pe care le colectăm prin e-mail, formular de contact, sau a altor variante off-line.

Această politică de confidențialitate descrie:

 • categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm și procesăm;

 • scopurile pentru care colectăm și folosim datele dvs. personale;

 • motivele de prelucrare pentru astfel de scopuri;

 • durata procesării acestor date;

 • drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate și modul în care le puteți exercita;

 • cui îi putem dezvălui datele personale.

I. CATEGORII DE DATE PERSONALE; SCOPURI ȘI MOTIVE PENTRU PROCESARE

În contextul interacțiunii dvs. cu PRORAD SERVICE dvs. ca persoană fizică, puteți face obiectul activităților de prelucrare a datelor pe care le efectuăm. Va informam că folosim datele dvs. cu caracter personal în următoarele cazuri:

 1. Dacă sunteți client sau potențial client al PRORAD SERVICE

1.1. Furnizarea de servicii si produse solicitate de la noi

Folosim datele dvs. personale relevante pentru a pregăti și a furniza produsele si/sau serviciile solicitate. De exemplu, în furnizarea de produse către dvs., este posibil să ne bazăm pe datele dvs. cu caracter personal pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale.

Ne întemeiem în acest caz pe îndeplinirea contractului ca temei al procesării.

1.2. Comunicarea cu dvs.

Utilizăm datele de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu solicitările dvs. și cu orice alte aspecte relevante legate de relația noastră contractuală, inclusiv, dar fără a se limita la informațiile despre programul nostru de lucru în timpul sărbătorilor. Ne bazăm în acest caz și pe îndeplinirea contractului ca motiv al procesării.

1.3 Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege

Putem prelua unele dintre datele dvs. în contextul furnizării serviciilor si produselor bazate pe obligații impuse de lege (de exemplu, obligația de a respecta legile fiscale). În acest caz, temeiul prelucrării este îndeplinirea unei obligații legale.

1.4 Trimiterea de newsletter-uri

Putem, de asemenea, să folosim datele dvs. de contact pentru a vă furniza în formă electronică newsletter-uri de specialitate despre serviciile și produsele noastre, precum și despre evenimentele, concursurile si/sau tombolele organizate de noi, dar numai dacă v-ați abonat și, prin urmare, v-ați exprimat consimțământul expres pentru o astfel de prelucrare. Puteți oricând să vă retrageți consimțământul, exprimându-vă opțiunea de a nu primi newsletter-uri în viitor apăsând “Dezabonați” atunci când primiți e-mailul respectiv sau sa ne scrieți la prorad@prorad.ro.

 

Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dvs. sunt numele dvs., adresa de e-mail, telefonul, adresa dvs., precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct.

 

2. Dacă sunteți reprezentant sau persoană de contact a unui client sau potențial client al PRORAD SERVICE

2.1. Furnizarea de servicii si produse solicitate de la noi

Folosim datele dvs. cu caracter personal pentru a pregăti și a furniza serviciile si/sau produsele solicitate. De exemplu, putem folosi datele personale pentru a gestiona relația cu clientul pe care îl reprezentați. Ne bazăm în acest caz pe interesul legitim în furnizarea serviciilor noastre în funcție de domeniul nostru de activitate și de gestionarea relației cu clienții noștri.

2.2. Comunicarea cu dvs.

Utilizăm datele de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu solicitările dvs. și cu orice alte aspecte relevante legate de colaborarea sau posibila colaborare dintre noi, inclusiv, dar fără a se limita la informațiile despre programul nostru de lucru în timpul sărbătorilor. Ne bazăm în acest caz pe și interesul legitim în furnizarea serviciilor si produselor noastre conform domeniului nostru de activitate.

2.3 Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege

Putem prelucra unele dintre datele dvs. în contextul furnizării serviciilor și produselor în baza unei obligații legale, daca este cazul. În acest caz, temeiul prelucrării este îndeplinirea unei obligații legale.

2.4 Trimiterea de newsletter-uri

Putem, de asemenea, să folosim datele dvs. de contact pentru a vă furniza în formă electronică newsletter-uri de specialitate despre serviciile si produsele noastre, precum și despre evenimentele, concursurile si/sau tombolele organizate de noi dar numai dacă v-ați abonat și, prin urmare, v-ați exprimat consimțământul expres pentru o astfel de prelucrare. Puteți oricând să vă retrageți consimțământul, exprimându-vă opțiunea de a nu primi newsletter-uri în viitor apăsând “Dezabonați” atunci când primiți e-mailul respectiv sau sa ne scrieți la prorad@prorad.ro

 

În toate cazurile, datele sunt furnizate fie direct de dvs., fie de către client. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt în general numele, poziția, e-mailul, telefonul, precum și alte date cu caracter personal furnizate către PRORAD SERVICE de obicei de către dvs., dacă este necesar pentru a îndeplini scopurile de mai sus.

 

3.Dacă sunteți angajat sau alt colaborator al unui client PRORAD SERVICE sau potențial client

3.1. Furnizarea de servicii și produse solicitate de la noi

Folosim datele dvs. cu caracter personal relevante pentru a pregăti și a furniza serviciile si/sau produsele solicitate. De exemplu, putem folosi datele personale pentru a gestiona relația cu clientul pe care îl reprezentați. Ne bazăm în acest caz si pe interesul legitim în furnizarea produselor si/sau a serviciilor noastre conform domeniului nostru de activitate.

3.2. Comunicarea cu dvs.

Utilizăm datele de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu solicitările dvs. și cu orice alte aspecte relevante legate de colaborarea sau posibila colaborare dintre noi. Ne bazăm în acest caz pe și interesul legitim în furnizarea serviciilor și produselor noastre conform domeniului nostru de activitate.

3.3 Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege

Putem prelucra unele dintre datele dvs. în contextul furnizării serviciilor si /sau produselor bazate pe obligații impuse de lege, dacă este cazul. În acest caz, motivele pentru prelucrare sunt îndeplinirea unei obligații legale.

3.4 Trimiterea de newsletter-uri

Putem, de asemenea, să folosim datele dvs. de contact pentru a vă furniza în formă electronică newsletter-uri de specialitate despre serviciile si produsele noastre, precum și despre evenimentele, concursurile si/sau tombolele organizate de noi, dar numai dacă v-ați abonat și, prin urmare, v-ați exprimat consimțământul expres pentru o astfel de prelucrare. Puteți oricând să vă retrageți consimțământul, exprimându-vă opțiunea de a nu primi newslettere în viitor apăsând “Dezabonați” atunci când primiți e-mailul respectiv sau sa ne scrieți la proprad@prorad.ro

 

În toate cazurile, datele sunt furnizate fie direct de dvs., fie de către client. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt în general numele, poziția, e-mailul, telefonul, precum și alte date cu caracter personal furnizate către PRORAD SERVICE, de obicei de către dvs., dacă este necesar pentru a îndeplini scopurile de mai sus.

 

 1. Dacă sunteți partener de afaceri sau furnizor PRORAD SERVICE.

4.1. Întreținerea relației noastre contractuale cu dvs.

Folosim datele dvs. cu caracter personal relevante pentru a întreține relația noastră contractuală cu dvs. Ne bazăm în acest caz pe executarea contractului ca temei al procesării.

4.2. Comunicarea cu dvs.

Utilizăm datele de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu orice aspecte relevante legate de relația noastră contractuală. Ne bazăm în acest caz și pe îndeplinirea contractului nostru ca temei al procesării.

4.3 Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege

Putem prelucra unele dintre datele dvs. în contextul furnizării serviciilor bazate pe îndeplinirea unei obligații legale, dacă este cazul. În acest caz, temeiul prelucrării este îndeplinirea unei obligații legale.

Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dvs. sunt numele dvs., adresa de e-mail, telefonul, adresa dvs., precum și alte date personale  pe care ni le puteți furniza direct.

 

 1. Dacă sunteți reprezentant, persoană de contact, angajat sau alt colaborator al unui partener de afaceri PRORAD SERVICE

5.1. Întreținerea relației noastre contractuale cu partenerul nostru de afaceri

Folosim datele dvs. cu caracter personal relevante pentru a întreține relația contractuală cu partenerul nostru de afaceri (inclusiv un furnizor). În acest caz, ne bazăm pe interesul legitim de a asigura că relația contractuală este gestionată în mod corespunzător.

5.2. Comunicarea cu dvs.

Utilizăm datele de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu orice aspecte relevante legate de relația de parteneriat, inclusiv. În acest caz, ne bazăm pe interesul legitim de a asigura că relația contractuală este gestionată în mod corespunzător.

5.3 Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege

Putem prelucra unele dintre datele dvs. în contextul furnizării serviciilor si al produselor  noastre având ca temei îndeplinirea unei obligații legale. În acest caz, temeiul prelucrării este îndeplinirea unei obligații legale.

În toate cazurile, datele sunt furnizate fie direct de dvs., fie de către partenerul de afaceri. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt, în general, numele, poziția, e-mailul, telefonul, adresa, precum și alte date cu caracter personal furnizate către PRORAD SERVICE, de obicei de către dvs., dacă este necesar pentru a îndeplini scopurile de mai sus.

 

 1. Dacă aplicați pentru un job:

Folosim datele cu caracter personal conținute în CV-urile pe care le primim pentru a evalua calificările solicitanților pentru o poziție în cadrul PRORAD SERVICE. Ne întemeiem in acest caz pe efectuarea demersurilor efectuate cu scopul încheierii și executării unui contract.

Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dvs. sunt numele dvs., adresa de e-mail, telefonul, adresa, datele personale incluse în CV-uri, detalii despre educație și formare, calificările profesionale, precum și alte date personale pe care le puteți furniza direct. 

 1. Dacă sunteți vizitator al sediului nostru:

Utilizam datele dvs. cu caracter personal pentru a asigura securitatea spațiilor, a bunurilor și a personalului nostru.

În acest scop am instalat camere care sunt situate la un loc vizibil și sunt însoțite de pictograme. Camerele au fost amplasate astfel încât să minimizeze impactul asupra intimității individuale și efectuam evaluări periodice pentru a ne asigura ca utilizarea acestora rămâne justificată.

Imaginile înregistrate vor fi păstrate atât timp cat este necesar pentru ca un incident să poată fi descoperit si ca incidentul să poată fi investigat. Având în vederea acest lucru, toate înregistrările sunt șterse după expirarea unui termen de o luna.

Cu excepția autorităților competente, imaginile nu vor fi furnizate către terțe parți.

În acest caz, procesarea datelor are ca temei interesul legitim al PRORAD SERVICE și anume protecția acestor spații, bunuri și persoane.

Categoriile de date prelucrate în acest context sunt numele dvs., imagini (obținute conform celor menționate mai sus) precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct.

 

 1. Dacă sunteți vizitator al site-ului nostru web:

Folosim datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs. când vizitați site-ul nostru de internet, www.prorad.ro ,pentru a procesa și a răspunde întrebărilor dvs. transmise prin intermediul site-ului nostru, precum și pentru a trimite newsletter-urile la care v-ați abonat în timp ce vizitați site-ul nostru.

Ne bazăm această activitate de prelucrare a datelor pe interesul nostru legitim de a furniza informațiile solicitate în legătură cu activitatea, serviciile și produsele noastre. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt numele dvs., adresa de e-mail și numărul de telefon.

De asemenea, folosim datele dvs. cu caracter personal pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți conținutul site-ului.

Ne bazăm în această activitate de prelucrare a datelor pe interesului nostru legitim de a asigura funcționarea corectă a site-ului nostru de internet, precum și îmbunătățirea acestuia.

Utilizăm Google Analytics pentru a analiza informațiile colectate de la vizitatorii site-ului. Aceste informații permit companiei PRORAD SERVICE să înțeleagă mai bine utilizatorii site-ului și modul în care îl utilizează.

Categoriile de date prelucrate în acest context sunt ora și data accesării site-ului Internet și adresa IP din care a fost accesat site-ul nostru de internet, secțiunile din site-ul nostru pe care le-ati accesat.

II. PUNEREA LA DISPOZIȚIE A DATELOR PERSONALE

Atunci când datele sunt solicitate direct de la dvs., PRORAD SERVICE vă solicită să furnizați toate categoriile de date cu caracter personal pe care le solicităm în scopurile menționate anterior, deoarece altfel nu vom putea să ne desfășurăm activitatea (inclusiv, printre altele, să vă oferim servicii și produse).

Dacă furnizați către PRORAD SERVICE datele cu caracter personal ale altor persoane fizice, vă rugăm să le comunicați înainte de această dezvăluire modalitatea în care PRORAD SERVICE intenționează să proceseze datele personale, așa cum este descris în această politică de confidențialitate.

III. DEZVĂLUIREA DATELOR PERSONALE

Deși, de regulă, nu vom dezvălui datele dvs. cu caracter personal unor terțe părți, putem:

 • dacă este necesar, transfera datele dvs., prin divulgarea sau furnizarea accesului la distanță, numai prin aplicații securizate, unor terțe părți, cum ar fi partenerii comerciali ai PRORAD SERVICE, care acționează în calitate de procesatori de date pentru și în numele PRORAD SERVICE (de exemplu, pentru hosting, asistenta legala și financiara furnizori sau prestatori de servicii care oferă asistență la expediere), cu care PRORAD SERVICE a încheiat acordurile contractuale necesare, cerute de reglementările UE și de reglementările naționale. Vom transfera datele unor terțe părți exclusiv în măsura necesară pentru a servi scopurile de procesare aplicabile pentru care datele dvs. sunt colectate și prelucrate.

 • dezvălui datele pentru a ne conforma legii sau ca răspuns la o cerere din partea unei instanțe sau a unei alte autorități legale, cum ar fi un mandat sau o citație, PRORAD SERVICE ,ar putea, de asemenea, să împărtășească informațiile cu bună-credință în cazul în care considerăm că este necesar să prevenim sau să gestionăm fraude sau să protejăm PRORAD SERVICE.

 • dacă este necesar, să dezvăluie date personale relevante autorităților competente, în contextul furnizării serviciilor pe care le-ați solicitat de la noi.

IV. DURATA PROCESĂRII

Intenționăm să păstrăm datele dvs. cu caracter personal pe durata contractului încheiat cu dvs., precum și după aceea, în conformitate cu politicile noastre interne și cu obligațiile legale care ne revin.

În cazul în care datele nu sunt colectate în contextul unui acord, astfel de date vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru atingerea scopului colectării datelor preconizate sau a oricărei alte perioade mai lungi impuse de lege, un regulament de păstrare a înregistrărilor sau autoritățile publice.

Imediat după încheierea perioadei de arhivare aplicabile, datele trebuie să fie:

 • șterse sau distruse în siguranță; sau

 • transferate într-o arhivă (cu excepția cazului în care acest lucru este interzis prin lege sau prin regulamentul privind păstrarea înregistrărilor).

Datele personale colectate și utilizate pentru abonarea la newsletter-ul nostru vor fi șterse imediat dacă vă dezabonați de la serviciul nostru de newsletter.

V. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

În calitate de persoane vizate, GDPR vă oferă o serie de drepturi, inclusiv:

 • dreptul de accesare  – vă permite să obțineți confirmarea că datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de noi și, în cazul unui răspuns afirmativ, detaliile relevante ale acestor activități de prelucrare;

 • dreptul de rectificare– vă permite rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care acestea sunt inexacte;

 • dreptul de ștergere– vă permite să obțineți ștergerea datelor dvs. cu caracter personal în anumite cazuri (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate);

 • dreptul de restricționare– vă permite să obțineți restricționarea procesării datelor dvs. cu caracter personal în anumite cazuri (de exemplu, atunci când contestați exactitatea datelor dvs. personale, pentru o perioadă care ne permite să verificăm o astfel de exactitate);

 • dreptul de a vă opune– vă permite să vă opuneți prelucrării în continuare a datelor dvs. personale în condițiile și limitele stabilite de lege;

 • dreptul la portabilitatea datelor– vă permite să primiți datele personale referitoare la dvs., pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit în mod automat sau să transmiteți aceste date unui alt controlor de date.

Suntem bucuroși să asigurăm exercitarea acestor drepturi.

Puteți să vă exercitați în mod liber și în orice moment drepturile dvs. menționate mai sus și să aflați mai multe despre aceste drepturi, depunând la noi, în calitate de operator, o solicitare scrisă la SC PRORAD SERVICE SRL, Suceava, Str. Rulmentului, Nr. 5, Bl. 2, Sc. B, Ap. 4, Cod postal 720263, jud. Suceava, sau prin e-mail la adresa prorad@prorad.ro.

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de protecție a datelor.

Vă încurajăm să ne contactați imediat dacă considerați că datele dvs. cu caracter personal au fost furnizate fără consimțământ. Ne angajăm să tratăm întotdeauna cererile dvs. cu cea mai mare atenție și să adresăm întrebările pe care le aveți în cel mai scurt timp posibil.

VI. SECURITATE

Ca parte a administrării site-ului nostru, am luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura un nivel de securitate corespunzător riscurilor prezentate prin prelucrare, în special din cauza utilizării incorecte sau a distrugerii, pierderii, alterării, dezvăluirii, achiziționarea sau accesul, manipularea intenționată sau accidentală, accesul terților, ștergerea și modificarea.

Veți fi notificat cu privire la o încălcare a securității datelor, într-un interval rezonabil de timp după descoperirea unei astfel de încălcări, cu excepția cazului în care un funcționar competent determină că notificarea ar împiedica o investigație penală sau ar aduce prejudicii securității naționale. În acest caz, notificarea va fi întârziată conform instrucțiunilor funcționarului competent. Vom răspunde cu promptitudine la solicitările dumneavoastră referitoare la o astfel de încălcare a securității datelor.

VIII. ALTE SITE-URI WEB

Site-ul nostru conține linkuri către alte site-uri web. Această politică de confidențialitate se aplică numai în cazul acestui site, astfel încât, atunci când vă conectați la alte site-uri web, trebuie să citiți propriile politici de confidențialitate.

IX. INFORMAȚII DE CONTACT

Dacă aveți întrebări suplimentare cu privire la modul în care procesăm informațiile dvs. personale sau dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dvs. în conformitate cu această politică, vă rugăm să ne trimiteți o solicitare scrisă, folosind următoarele date de contact:  prorad@prorad.ro.

Ne vom asigura că sunt luate măsurile adecvate pentru a răspunde solicitării dvs. fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de 30 (treizeci) de zile de la primirea cererii. Informațiile vor fi furnizate pe cale electronică, dacă este posibil, cu excepția cazului în care solicitați în mod expres transmiterea în scris.

✔︎Sunt de acord cu informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

SC PRORAD SERVICE SRL

bottom of page